OFERTA DLA DEWELOPERA/

Działania zarządcy mają wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku dewelopera, wspólnoty mieszkaniowej oraz właścicieli lokali. Moim celem jest wieloletnia współpraca oparta na zaufaniu i partnerstwie.

– D. Wilk

Oferta zarządzania w zakresie pomocy organizacji wspólnoty mieszkaniowej dla dewelopera /

Zgłoszenie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Skarbowym celem uzyskania numeru identyfikacji NIP

Prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień

Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokumentacji technicznej nieruchomości

Zgłoszenie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym celem uzyskania numeru REGON

Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości

Określenie zasad rozliczania kosztów świadczeń na poszczególne lokale

Przygotowanie projektów uchwał, regulaminu porządkowego i statutu

Nadzór nad zapewnieniem dostaw mediów do nieruchomości

Określenie sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty

Zapewnienie pogotowia lokatorskiego/technicznego

Opracowanie rocznego planu gospodarczego

Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków

Analiza kosztów utrzymania nieruchomości

Wyrobienie pieczątki wspólnoty