MOJE UPRAWNIENIA/

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami/

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/

Świadectwo nadania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami/

Licencja zarządcy nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami/